Winter

Vakantierooster

De directie mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien dagen of twee schoolweken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar nadat hij/zij de directie van de school heeft gehoord. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u onder de tab 'verzuim en verzuimformulieren'.
Bij de vakanties zijn steeds de eerste en de laatste dag genoemd.

Vakanties 2017-2018

Datum

 Zomervakantie

 24 juli t/m 1 september 2017

 1e schooldag: maandag 4 september  2017

Herfstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag

30 maart 2018

 2e Paasdag   2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018

Meivakantie (incl. Hemelvaart)

30 april t/m 11 mei 2018

 2e Pinksterdag   21 mei 2018

Zomervakantie

23 juli t/m 31 augustus 2018
1e schooldag: maandag 3 september 2018

 

Vrije dagen:
Studiedagen/ kinderen hele dag vrij
maandag 8 januari 2018

dinsdag 9 januari 2018

vrijdag 6 april 2018


Studiemiddag/ kinderen ’s middags na 12:00 uur vrij

vrijdag 2 februari 2018

vrijdag 20 juli 2018


Schoonmaakdag/ groep 1 t/m 4 hele dag vrij

maandag 16 juli 2018