Winter

3cycling

In het kader van de 21e eeuwse vaardigheden zijn wij dit jaar gestart met projecten. Voor de kerstvakantie heeft u allemaal mee kunnen genieten van het project rondom 50 jaar Lelystad. Met een mooie afsluiter op 10 november waar de maquettes zijn gepresenteerd door alle groepen.

Na alle drukte rondom Sinterklaas, kerst en de toetsen plus rapporten is het nu tijd voor het tweede project van dit schooljaar.

 

Dinsdag 6 februari starten wij met een project over het milieu. We noemen dit project 3cycling. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich bewust worden van de problematiek rondom het milieu en de/hun toekomst. Nu kan je met dit onderwerp alle kanten op: luchtvervuiling, schone energie, afvalverwerking enz… We hebben voor deze keer gekozen voor het recyclen van “Plastic afval”.

 

We starten 6 februari met een interactieve voorstelling van “De Vuilnismannen”. In hun voorstelling “Trash” nemen zij de kinderen mee op een ludieke, muzikale en vooral leerzame reis door afval. wat is afval? Wat kan je allemaal met restafval? http://www.devuilnismannen.nl/primair.html

Tot aan de voorjaarsvakantie gaan de kinderen dan op zoek naar informatie over plastic afval. Samen met de juffen gaan ze op zoek naar antwoorden op vragen als: hoeveel plastic afval is er? Hoe ontstaat dat? Wat kunnen we doen om het te verminderen? Welke gevolgen heeft het? Wat is plastic soep? En nog veel meer vragen die kinderen zelf kunnen bedenken.

 

De periode na de voorjaarsvakantie is een periode waarin de kinderen aan de slag gaan met “plastic afval”. Daarbij krijgen we ondersteuning vanuit PABO Windesheim. die inspiratielessen gaan verzorgen op maandag 5 maart, en vanuit De Kubus. Vanuit de Kubus krijgen we coaching en begeleiding bij het uitvoeren van de lessen. Het doel in deze periode is dat de kinderen het plastic afval dat ze hebben verzameld om gaan zetten in een product of kunstwerk om zo te laten zien wat de mogelijkheden zijn met plastic afval.

Ook hiervan komt weer een presentatie door de hele school. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 23 maart. Waarschijnlijk in een soortgelijke vorm als bij het project “50 jaar Lelystad. Als het mogelijk is, is het dus een aanrader om deze datum vrij te houden.

 

Tot zover. Verdere informatie en vragen krijgt u ongetwijfeld van uw kind(eren) of van de juf(fen).

Wij hopen en verwachten dat het een leuk, interessant en leerzaam project wordt. Waarbij het leuk en mooi is om te zien welke producten er uit komen. Maar waar het misschien nog wel veel belangrijker is voor ons om te kijken wat de kinderen leren op het gebied van de 21e eeuwse vaardigheden. (samenwerken, probleemoplossend en creatief denken, kritisch naar je eigen werk kijken, informatie zoeken, verwerken en presenteren enz…)

Voor vragen kunt u terecht bij de juf van uw kind(eren)