Winter

Nieuwe privacywet per 25-5-2018: de AVG

Beste ouders/ verzorgers,

 

Vandaag, 25 mei 2018, wordt de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en komt de Wet Bescherming Persoonsgegevens te vervallen. Deze algemeen geldende Europese regelgeving geldt ook voor het onderwijs. In het kader daarvan moeten wij onder andere voor een aantal zaken uw toestemming vragen.

Op vrijdag 25 mei 2018 krijgt uw (oudste) kind een formulier mee met een aantal vragen (‘rubrieken’), waar wij als school uw toestemming voor nodig hebben. Bij het formulier zit een korte uitleg over de reden van dit formulier en een korte uitleg over de rubrieken.

 

U kunt per gezin één formulier invullen en ondertekenen. Dit formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van één van uw kinderen of bij de administratie. De formulier bewaren wij in een map bij de administratie.

 

De antwoorden bij de rubrieken worden tevens ingevoerd in ons leerlingadministratiesysteem: ‘Parnassys’. Op die manier kunnen we makkelijk uit het systeem halen voor wie wel en voor wie geen toestemming is gegeven voor een bepaalde rubriek, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

 

U kunt altijd uw toestemming weer intrekken of alsnog toestemming geven. Nieuwe formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie.

 

Sinds kort vragen we aan ouders bij nieuwe inschrijvingen het formulier in te vullen en in te leveren. Als uw kind nog maar sinds kort op school zit, is het mogelijk dat u al zo’n formulier ingeleverd heeft bij de administratie. In dat geval hoeft u het niet nog een keer te doen (maar het mag natuurlijk wel).

 

Op onze website kunt u meer informatie vinden over privacy (http://www.3sprong.net/informatie/privacy). Ook vindt u op de website ons privacyprotocol (http://www.3sprong.net/informatie/protocollen ), welke geldt voor de hele Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad. De Stichting streeft ernaar dit protocol vóór 25 mei aangepast te hebben aan de nieuwe AVG.

 

Mocht u nog vragen hebben over privacy op school, dan kunt u ons altijd vragen, bellen, of mailen.

 

Graag ontvangen wij de formulieren zo spoedig mogelijk van u retour, zodat wij rekening kunnen houden met uw wensen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team 3sprong