Winter

"Plan on a Page"

Dit document is kort en bondig en vertelt wat onze drijfveren en onze doelen zijn. Dit “plan on a page” is voor iedereen die van kort, duidelijk en overzichtelijk houdt. Het is door het team opgesteld en vastgesteld. Dit document verandert dit schooljaar niet meer.
Er is ook voor de stichting een “plan on a page” gemaakt. Deze kunt u vinden op de site van SCPO.

 

Daarnaast wordt er nu in de klas ook gewerkt aan dit plan voor de klas. Dit is gelijk een onderdeel van het ontwikkelpunt “kinderen eigenaar maken van hun leerproces”. Door samen met de kinderen af te spreken wat er ze willen bereiken dit jaar en hoe we dat gaan doen, worden kinderen mede-eigenaar van deze doelen.

 

Voor de mensen die wat meer informatie over de ontwikkel- en verbeterpunten willen staat op onze site ook ons (onderwijskundig) jaarplan. Hierin werken we de doelen uit. Hoe de situatie nu is, wat we willen bereiken, hoe we dat willen bereiken, welke actie we gaan ondernemen, wie verantwoordelijk hiervoor is enz……

In tegenstelling tot het “plan on a page” is dit jaarplan een, wat ze tegenwoordig met een mooi woord noemen, een dynamisch document. De ontwikkelingen en ervaringen bepalen mede de inhoud en eventuele veranderingen in die inhoud. Die veranderingen zijn dan binnen het proces. De doelen die we willen bereiken zullen hetzelfde blijven.

 

Download