Winter

Medezeggenschapsraad (MR)

Lerarengeleding:

          Liesbeth Weststeijn
          Gerda Teerling
          Corine Kruiter

 

Oudergeleding:

          Ellen Barents-Pool (voorzitter)
          Ewoud Zwarteveen
          Debby Visser

Hieronder vindt u de notulen van de Medezeggenschapsraad.