Winter

Verzuim en verzuimformulieren

Het kan voorkomen dat door bijzondere gebeurtenissen u graag wilt, dat uw zoon of dochter één of meerdere dagen vrij krijgt. U kunt daarvoor één van de onderstaande formulieren ('extra vakantie' of 'gewichtige omstandigeheden') invullen.
U kunt het formulier printen, invullen en ondertekenen en inleveren bij de administratie. U kunt het formulier ook via e-mail naar de administratie sturen (school@3sprong.net) Uw aanvraag wordt ter beoordeling doorgestuurd naar de leerkracht en de directie.

U hoort zo spoedig mogelijk per e-mail of u toestemming krijgt.

 

De onderwijsinspectie verbindt strenge regels aan het verlenen van extra verlof. Als u klikt op onderstaande link 'verzuim' vindt u hier meer informatie over. Wij raden u aan deze informatie goed door te lezen.

 

Tegen een beslissing op uw aanvraag voor extra verlof kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken op grond van de algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de directeur, Chris Klaver.