project 'De Ruimte'

Controleren persoonsgegevens en privacyvoorkeuren in parro app

 

Persoonsgegevens

Zoals elke jaar, vragen wij u ook dit jaar weer om de gegevens, die wij van u en uw kind(eren) in ons administratiesysteem hebben geregistreerd, te controleren. U kunt uw gegevens inzien via de parro app. Het wijzigen kan niet via de parro app! Mochten er gegevens gewijzigd moeten worden, geef dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk door aan de administratie. Dat kan zowel mondeling als per e-mail (school@3sprong.net )

 

Privacyvoorkeuren

In het kader van de AVG vragen wij u voortaan ook om elk jaar uw privacyvoorkeuren via de parro app te actualiseren. U geeft aan het begin van het schooljaar per kind ( dus niet per gezin!) uw voorkeuren aan via de parro app. Wij houden dan rekening met uw wensen hieromtrent.

Als u niets wilt veranderen, hoeft u uiteraard niets te doen. Uw huidige voorkeuren blijven dan staan.

 

Groepen 8

Aan de ouders/ verzorgers van de leerlingen in de groepen 8 vragen wij om dit jaar ook via de parro app aan te geven of de voornaam op de afscheidsfoto geprint mag worden. Deze optie staat ook in het lijstje van de privacyvoorkeuren.

Als u niets aangeeft, wordt de voornaam niet op de foto geprint!

 

Hoe kunt u de privacy voorkeuren via de parro app aangeven?

  • Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen';
  • Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen';
  • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

 

Wilt u toch liever uw privacyvoorkeuren via een formulier aan ons doorgeven? Dan kan dat. Dit formulier is via onze website te downloaden (https://www.3sprong.net/informatie/privacy ) of te verkrijgen bij de administratie. Het formulier kunt u weer inleveren bij de administratie. De administratie voert uw voorkeuren dan in het leerlingadministratiesysteem in en via een automatisch koppeling wordt het vervolgens aangegeven in de parro app. Het is dan zichtbaar voor zowel u als de leerkracht.

 

Als u bij één of meerdere rubrieken geen voorkeur aangeeft, dan moeten wij ervan uitgaan dat u geen toestemming geeft.

 

Voor de volledigheid vindt u hieronder nog de uitleg bij de rubrieken.

 

Uitleg rubrieken

Het uitwisselen van gegevens binnen de groep (telefoonring)

De klassenouders van een groep maken een zogenoemde telefoonring. Hierop staan de gegevens van de leerlingen in de groep, zoals adres en telefoonnummers van de ouders. Dit is onder andere handig bij speelafspraken en het organiseren van klassen- en schoolactiviteiten. Er wordt ook een groepsapp aangemaakt ten behoeve van het verspreiden van groepspecifieke informatie.

 

Schoolwise en gratis lidmaatschap Flevomeerbibliotheek

Let op! Voor schoolwise (het lenen van boeken uit de schoolbibliotheek) hoeft geen toestemming meer gegeven te worden. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Alle leerlingen kunnen dus gewoon boeken lenen uit onze eigen schoolbibliotheek!

 

Voor het gratis lidmaatschap van de Flevomeerbibliotheek is wel toestemming vereist.

Hiervoor heeft de Flevomeerbiblioheek meer gegevens nodig, namelijk: leerlingnummer, voorletter, roepnaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, groepsnaam, leerjaar. Deze gegevens zal de school enkel met uw toestemming aanleveren aan de Flevomeerbibliotheek. Uw kind wordt dan gratis lid van de Flevomeerbibliotheek (als dit nog niet het geval was) en kan gratis boeken lenen bij de Flevomeerbibliotheek. Als u geen toestemming geeft, kan uw kind geen boeken lenen uit de Flevomeerbibliotheek, maar uiteraard wel uit de schoolbibliotheek.

 

U geeft dus op het formulier of in de parro app aan of u toestemming geeft voor het aanleveren van genoemde gegevens aan de Flevomeerbibliotheek voor het gratis lidmaatschap van de Flevomeerbibliotheek. De persoonsgegevens en leesgegevens van de schoolbibliotheek en de Flevoemeerbibliotheek worden dan aan elkaar gekoppeld. Meer over het lidmaatschap kunt u vinden via https://www.flevomeerbibliotheek.nl/klanteninformatie/tarieven-en-abonnementen.html.

 

Uitwisselen persoonsgegevens

 

Rubriek

Doel

Telefoonring

Uitwisselen informatie binnen de groep over de groep.

Gratis lidmaatschap Flevomeerbibliotheek

Bevordering en verbetering lezen en taalvaardigheid.

 

 

Gebruik beeldmateriaal

 

Rubriek

Doel

Op de openbare website van de school

Informeren van (toekomstige) ouders, (toekomstige) leerlingen en andere geïnteresseerden over de school, het geven en volgen van onderwijs, geven van informatie over diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc. Hiermee wordt een indruk gegeven van de school.

Via de parro app (binnen de groep)

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten zoals lessen, schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, etc.

In de 3klank (niet openbaar)

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op school.

Op de social media accounts van de school (twitter, facebook, youtube, instagram)

Informatie en beeldmateriaal verspreiden over activiteiten (zoals excursies en schoolreisjes) en ontwikkelingen op en rondom school. Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op school.