project 'Reis mee'

'Feesten en tradities'en de volgende thema's

‘Reis mee’ is afgesloten. Ook nu was de afsluiting goed bezocht. We zijn trots op wat de kinderen laten zien op zo’n dag, maar ook erg blij dat er zoveel belangstelling is van u als ouders/ verzorgers en andere belangstellenden. Wij proberen op de site zoveel mogelijk u een indruk te geven van die dag en alles wat wij in de school organiseren en uitvoeren. Helaas maakt de AVG het ons nog wel eens lastig om alles wat we willen laten zien ook daadwerkelijk te plaatsen. En zeker om dit zo snel mogelijk te doen. We moeten alle foto’s met kinderen daarop controleren. Uiteindelijk staat er nu wel een impressie op de site onderaan op de homepagina.

 

Nu ‘reis mee’ is afgesloten gaan we op naar het volgende thema. Dat thema laten we ook weer aansluiten bij de actualiteit. Omdat de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie vooral in het teken staat van feestdagen als Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst hebben we gekozen voor ‘feesten en tradities’. Natuurlijk gaan het dan om de Nederlandse tradities, maar ook over oliebollen, paaseieren, beschuit met muisjes, haring happen enz. en waar deze tradities dan bij horen, hoe ze ontstaan zijn en waarom.

Daarnaast willen we ook graag dat feesten en tradities van buiten Nederland aan bod komen. Op deze manier integreren we Nederlandse geschiedenis/cultuur met buitenlandse.

Daarom willen we u ook nu weer uitnodigen om het bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) aan te geven als u denkt dat u een bijdrage kunt leveren in de klas of school. Vooral de ouders en andere familieleden die de gebruiken uit hun thuisland willen delen met ons.

 

Het thema wordt op maandag 28 oktober geopend met een toneelstuk door het team voor de hele school. Helaas is het niet mogelijk om ouders daarbij uit te nodigen vanwege de grootte van de school. Feesten en tradities wordt afgesloten op 5 december, samen met Sinterklaas. Daarbij kunnen ouders ’s ochtends bij de intocht meekijken, maar zal het een andere afsluiting worden dan bij de andere thema’s. Bij het thema dat start in januari (uitvindingen en uitvinders) krijgen ouders weer de gelegenheid om de hele afsluiting mee te maken.

 

Voor dit jaar zijn de thema’s vastgesteld in overleg met het team en de leerlingen. Zo komen ‘reis mee’, ‘uitvindingen’ en ‘voor een ander’ van de kinderen via de leerlingraad. ‘Feesten en tradities’ en ‘75 jaar vrijheid’ komen uit de koker van de beleidsgroep ‘Wetenschap en technologie’. We hebben gekozen voor beide invalshoeken, omdat we willen dat de onderwerpen de kinderen aanspreken. Maar ook dat de onderwerpen uitdagingen bieden en leerzaam zijn. Vakken als geschiedenis en aardrijkskunde moeten terug kunnen komen in de thema’s. We merken dat deze onderwerpen/vakgebieden al vanzelf aan de orde komen binnen de thema’s. De doorontwikkeling waar we nu mee bezig zijn is dat het ook in andere vakken terug gaat komen. Dit maakt het thema nog meer levend en betekenisvol voor de kinderen, maar stimuleert ook andere vakken zoals woordenschat en begrijpend lezen.

 

Maar vooral u als ouder of belangstellende kunt een stimulerende factor zijn. Uw vragen en uw belangstelling motiveren de kinderen om er over na te denken en dingen te laten zien. Om te ontdekken en te presenteren en hierdoor te leren. Daarom eindig ik dit stukje met waar ik mee begonnen ben. We zijn trots op wat de kinderen hebben laten zien en erg blij dat u daar met zovelen naar komt kijken.

 

Chris Klaver