project 'De Ruimte'

Onderwijskundig jaarplan 2018-2019

Elke school is gebonden om eens in de vier jaar een schoolplan te schrijven. In dit schoolplan worden de onderwijskundige doelen voor de komende vier jaar beschreven. Uit dit schoolplan en deze doelen volgen dan per schooljaar de jaarplannen.

Wij onderscheiden daarin het organisatorische jaarplan en het onderwijskundige jaarplan. Via onderstaande link komt u bij ons onderwijskundig jaarplan. In dit plan staan de verbeterpunten voor het komende schooljaar beschreven volgens de PDSA cyclus (Plan, Do, Study, Act). De verbeterpunten in dit document worden vooraf aan het schooljaar vastgesteld en in de loop van het jaar geactualiseerd naar aanleiding van de ontwikkelingen.