hele plein allen onherkenbaar

HiRO

Naast dat wij een Kanjertrainingsschool zijn, hebben wij gezocht naar een aanvulling op ons programma met betrekking tot sociaal- emotionele vorming en welbevinden.

 

Afgelopen schooljaar hebben wij gemerkt dat corona veel invloed heeft gehad op het welbevinden van onze leerlingen. Een deel van de NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) willen wij dan ook inzetten op: 'met een positief gevoel in het leven kunnen staan, zelfvertrouwen, geluk, doorzettingsvermogen en energie, een gevoel dat je ertoe doet, eigenwaarde, het ervaren van steun uit de omgeving, het goed weten omgaan met je eigen emoties'. Kortom: op het gebied van welbevinden. Om dit te realiseren bieden wij dit jaar lessen aan ter ondersteuning hiervan via HIRO/schooljudo. 

Ook hebben wij ons aangemeld voor het programma Onderwijs en Gezonde School. Via dit programma krijgen scholen budget om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen en worden zij begeleid hoe hiermee structureel aan de slag te kunnen gaan. Tevens kan de school het Gezonde School Vignet aanvragen op het gebied van Welbevinden. Hiermee kan de school aantonen dat zij een goed beleid heeft als het gaat om het welbevinden van de leerlingen.

 

Wij blijven nog wel steeds de Kanjertaal en Kanjerhouding uitspreken en uitstralen, want tenslotte zijn wij een Kanjerschool!

 

DE KRACHT VAN HIRO

 

HiRO is het nieuwste initiatief van Schooljudo.

 

HiRO is een nieuwe lesmethode voor het Primair Onderwijs (PO) gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een initiatief dat is ontwikkeld door Schooljudo. Sinds 2004 ondersteunt het erkende programma Schooljudo het PO en VO in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. Schooljudo gelooft dat dit de basis vormt om ieder kind en elke klas in zijn kracht te zetten.

 

HiRO bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door een combinatie van praten, ervaren, reflecteren en doen leren de kinderen meer over de kernwaarden van HiRO: Vertrouwen, Samenwerken, Respect, Beheersing, Weerbaarheid, Discipline en Plezier. Stuk voor stuk belangrijke waarden voor iedereen. Het op maat gemaakte programma is toegespitst op de wensen en behoeften van elke klas voor een volledig schooljaar. Zowel in het klaslokaal als op de judomat.