Kunst en cultuur op 3sprong

Op 3sprong vinden we het belangrijk dat kinderen al de talenten die zij bezitten ruimte kunnen geven en kunnen ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor de standaardvakken zoals rekenen, lezen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde, maar ook voor de creatieve en expressieve vakken, zoals: muziek, dans, drama, beweging en handvaardigheid.

Sinds 2015-2016 werken wij met een vakleerkracht voor gymnastiek voor alle groepen vanaf groep 3. Als school merkten we daar al snel de voordelen van. Het niveau van de lessen is beter en de kinderen hebben er meer plezier in.

 

Toen er voor het schooljaar 2018-2019 extra geld beschikbaar kwam voor het verminderen van de werkdruk hebben wij gekeken naar mogelijkheden, waarbij de kwaliteit van het onderwijs en de uitdaging voor de kinderen verhoogd worden en ook de werkdruk voor de teamleden verlaagd wordt. Al snel kwamen we op het idee om met meer vakleerkrachten te gaan werken. Vakleerkrachten voor de creatieve en expressieve vakken. Dit hebben wij georganiseerd in een carrouselvorm. In periodeblokken van vier weken krijgen de kinderen afwisselend muziek, handvaardigheid, drama en dans van een vakleerkracht. Hierdoor hebben de kinderen meer plezier en krijgen afwisselende lessen. Voor de teamleden is dit een moment voor administratie, observatie en gesprekken met kinderen.

 

De vakken die de kinderen in de periodeblokken niet van de vakleerkracht krijgen, worden dan wel gegeven door de eigen leerkracht.