woorden

Mogelijk afstandsonderwijs na de kerstvakantie

Na de persconferentie van zaterdag 18 december zijn er toch nog een aantal onzekerheden voor na de vakantie. In die persconferentie is het onderwijs gevraagd om zich voor te bereiden op mogelijk afstandsonderwijs na de kerstvakantie. Op de persconferentie van 3 januari wordt pas duidelijk wat het definitief wordt. Op school of op afstand.

Om er voor te zorgen dat wij dinsdag 11 januari gelijk kunnen starten (10 januari is een studiedag) volgt hieronder alle informatie die u weten moet bij wel of geen afstandsonderwijs.

 

Wanneer we naar school gaan is het, hopelijk, overzichtelijk en starten we op 11 januari. Zijn er nog aanvullende maatregelen voor onderwijs op school dan informeren wij u daar uiterlijk op maandag 10 januari over.

Online onderwijs

Bij online onderwijs proberen wij de lessen die we geleerd hebben uit de vorige periodes toe te passen. Door u is toen vooral aangegeven dat het lastig is wanneer al uw kinderen tegelijk online moeten en wanneer er steeds wisselende momenten zijn om in te loggen. Daarnaast was er het probleem met devices.

 

Dat willen wij als volgt opvangen. We gaan per leerjaar met vaste momenten werken voor inloggen. In principe zijn er 3 soorten inlogmomenten.

  • 1) Een vast moment iedere dag waarop de hele groep inlogt als vervanging voor de kring. Wij vinden dit belangrijk omdat we bij andere lockdowns gemerkt hebben dat het contact en daarmee de verbinding met de leerkracht en klasgenoot verwatert. We willen hiermee stimuleren dat het groepsgevoel blijft voor wanneer we weer live gaan. Uitzondering hierop is leersprong 1-2. Zij gaan in kleine groepjes werken vanwege de spanningsboog van de kinderen.
  • 2) Vaste momenten wanneer groepen kunnen inloggen voor instructie. Iedere leersprong gaat vaste momenten plannen waarop hun leerlingen kunnen inloggen voor instructie.
  • 3) Waar nodig en haalbaar één op één momenten tussen leerkracht en leerling voor extra hulp of een leerling-leerkracht-gesprek. Deze maakt u dan in overleg met de leerkracht.

U krijgt van de leerkracht de tijden van het groepsmoment en de vaste instructiemomenten. Wij proberen deze vaste momenten zoveel mogelijk te spreiden zodat ouders met meer kinderen en minder devices ook uitkomen. U kunt dan dit thuis in schema zetten voor overzicht.

 

Nb. we kunnen niet voorkomen dat er bij een aantal momenten toch overlap ontstaat. Hiervoor hebben wij teveel gezinnen met meerdere kinderen in meerdere groepen.

 

De materialen die de kinderen nodig hebben voor thuisonderwijs kunnen op maandagmiddag 10 januari tussen 13.00 en 14.30 uur worden opgehaald in het lokaal van het kind zelf. Informatie hierover volgt nog vanuit de leerkracht op 10 januari.

 

Devices

Wanneer 3 januari blijkt dat we een week lang online gaan dan worden er in principe geen Chromebooks uitgeleend. Mocht dan al duidelijk zijn dat we langer moeten of het is onbekend dan kan er maximaal 1 Chromebook per gezin worden geleend. Dit doen we omdat we iedereen willen voorzien. We gaan dan ook eerst kijken naar gezinnen met meerdere kinderen. Deze hebben dan voorrang.

Wanneer u er een nodig heeft kunt u dit via de mail aangeven op het schoolmailadres. Maar alleen wanneer duidelijk is dat het langer dan een week gaat duren.

 

 

Noodopvang

De noodopvang gaan wij anders regelen dan dat u van ons gewend bent. Bij thuisonderwijs zijn de leerkrachten die op die dag werken op school. Zij vangen zelf de kinderen op uit hun groep in hun eigen lokaal. Deze kinderen volgen de instructie in de klas. De juf zet een laptop in de klas voor de online verbinding. Op deze manier kunnen ook de kinderen thuis de instructie volgen. Dit is namelijk direct het vaste inlogmoment. Na de instructie kunnen de kinderen thuis online blijven om vragen te stellen of hulp te krijgen, maar het kan ook zijn dat ze zelfstandig aan het werk gaan omdat het device naar een broertje of zusje moet.

 

Voor de noodopvang gelden dezelfde regels als nu, tenzij op 3 januari anders wordt gecommuniceerd. Alleen ouders die in cruciale beroepen werken kunnen gebruik maken van de noodopvang.

Opgeven doet u dan bij de leerkracht zelf. Dit kan via de parro app en via de mail. Wanneer op 3 januari wordt besloten dat het online wordt dan kunt u, vanaf dat moment, tot maandag 10 januari 12.00 uur opgeven. Stuurt u dit bericht dan naar de leerkracht van uw kind(eren).

 

Nogmaals: alles hierboven is allemaal wanneer we vanaf 11 januari online moeten. Wanneer dit niet het geval is dan zien we elkaar de 11e gewoon op het plein en komen de kinderen die dag naar school.

 

Voor nu hoop ik dat ik u voldoende geïnformeerd heb. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd bellen met de school of mij mailen. Ik ben in ieder geval deze week maandag en dinsdag op school.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

 

Chris Klaver