Nieuwsbrief 02-10-2020

Lelystad, 02-10-2020

 

Onderwerp: nieuwsbrief 02-10-2020

 

Beste ouders/verzorgers van CBS 3sprong,

 

In deze nieuwsbrief antwoorden op veel gestelde vragen rondom COVID-19 en vervanging, informatie over het nieuwe thema en over nieuwe mailadressen voor de school.

COVID-19

Ik kan niet anders dan toch weer te starten met de gevolgen van COVID-19. Helaas, “we zijn er nog niet” begint een cliché te worden. Nu de maatregelen weer aangescherpt zijn en het virus ook in het gebouw is doorgedrongen zijn we daar allemaal des te meer bewust van.

 

Veel kinderen missen lessen door eigen afwezigheid of afwezigheid van leerkrachten die eenvoudigweg niet vervangen kunnen worden. Er zijn een aantal veel gestelde vragen hierover die ik graag hier centraal beantwoord:

1) Kunnen wij als ouder niet eerder worden geïnformeerd over het feit dat een leerling vrij is vanwege gebrek aan vervanging?

-Wij brengen u zo vroeg mogelijk op de hoogte, maar zijn daarbij afhankelijk van ons vervangingsbureau. Zij zoeken tot het laatst door om iemand te vinden. Wij vinden het belangrijk om daarop te wachten omdat we anders misschien een groep naar huis sturen en later te horen krijgen dat er toch een vervanger is.

2) Hoe voorkomen we samen dat kinderen die lessen missen niet te ver achter gaan lopen?

-Dat het anders dan anders is mag duidelijk zijn. En dat het niet zo gaat als dat we zouden willen ook. We hebben intern overleg gehad om hier oplossingen voor te vinden. Ik verwacht dat ik u daar volgende week meer over kan vertellen en dat het na de vakantie zal gaan lopen.

3) Wanneer mag mijn kind nu wel of niet naar school met milde klachten?

-Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen in principe altijd naar school. Bij ernstige twijfel en bij koorts (ook van huisgenoten) mogen zij niet naar school. Maar nu er bij een aantal BSO-medewerkers binnen het gebouw COVID-19 is vastgesteld, is het advies van de GGD om extra voorzichtig te zijn. Vandaar dat wij nu vragen om ook bij milde klachten kinderen thuis te houden.

 

Prehistorie

Gelukkig gaat het thema van deze periode gewoon door. Helaas kunt u het niet zien, maar de ouders die hebben aangeboden om te helpen met de aankleding bij de thema’s hebben, samen met teamleden, de middenruimte in de stemming gebracht. Binnenkort worden de foto’s geplaatst op de site. Ik wil vanaf deze plaats vooral Ruth en Arie bedanken. Zij hebben er echt veel tijd in gestoken.

 

Het thema is geopend door Oek, die verhalen verteld heeft uit de prehistorie. Nu zijn de kinderen aan de beurt. In de klassen beginnen er al dingen te ontstaan. Zo zijn in Leersprong 1-2 vooral de dinosaurussen onderwerp van gesprek. Verder staat er in ieder geval nog een bezoek aan de prehistorische nederzetting op de planning. We gaan even terug in de tijd.

 

Mailadressen school

Terug naar de huidige, moderne tijd. Afgelopen woensdag hebben wij een studiedag gehad over intranet. We werken nu allemaal via het net. Hiervoor zijn nieuwe mailadressen aangemaakt voor iedereen binnen SCPO en dus ook voor 3sprong. Voorlopig werken ook de bekende mailadressen nog, maar we weten nog niet voor hoe lang. Daarom kunt u beter al gebruik gaan maken van de nieuwe.

Deze zijn als volgt opgebouwd: c.klaver@scpo-lelystad.nl. Voorletter, punt, achternaam en scpo-lelystad.nl

De algemene adressen zijn soortgelijk opgebouwd. School kunt u bereiken op administratie.3sprong@scpo-lelystad.nl

 

Tot zover.

Iedereen een goed weekend en tot volgende week.

 

Chris Klaver