project 'Reis mee'

Oudertevredenheidsenquête

Beste ouders/ verzorgers,

 

Wij hebben een oudertevredenheidsonderzoek uitgezet via de website van ‘Vensters’. Via een automatisch systeem is er een e-mail gestuurd naar één van de verzorgers van elke leerling. Niet alle verzorgers hebben dus een e-mail ontvangen.

De verzorgers die wel een e-mail hebben ontvangen hebben in de mail een unieke inlogcode gekregen. Hierdoor kan de verzorger slechts één keer de enquête invullen. De enquête is volledig anoniem en kan tot uiterlijk 30 april 2020 ingevuld worden.

 

Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken uit het onderzoek moet er voldoende respons zijn. Daarom hopen wij dat u de korte enquête wilt invullen. Het biedt ons inzicht in wat u van onze school vindt en we kunnen hier verbeterpunten uit halen. De resultaten zullen we te zijner tijd publiceren op: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen

 

Mocht het zo zijn dat géén van de verzorgers van een kind een e-mail heeft ontvangen, dan kan deze alsnog opgevraagd worden bij de school via school@3sprong.net

 

NB.

Door een technisch probleem lukte het versturen van de e-mails in eerste instantie niet. Na een aantal pogingen is het uiteindelijk wel gelukt. Het is mogelijk dat u de e-mail hierdoor meerdere malen heeft ontvangen. Onze excuses hiervoor. Uiteraard hoeft u de enquête slechts één keer in te vullen.

 

Met vriendelijke groet,

Team 3sprong