klimaat wand kleuterspeelzaal

Programmeren met Bee-bot

Basisschool 3sprong leert leerlingen programmeren met Bee-bot

Basisschool 3sprong heeft op vrijdag 5 oktober de speelmat Detective Dob-bels voor de Bee-Bot uitgereikt gekregen van B-Bot.nl (onderdeel van Do-it @ School) en de Makerz. De speelmat is door leerkracht Pamela Faerber en de Makerz ontworpen. Met de Bee-Bot leren kinderen spelenderwijs pro-grammeren.

B-Bot.nl staat open voor nieuwe initiatieven op het gebied van de Bee-Bot en neemt de nieuwe speelmat op in hun aanbod voor scholen. “Met de Bee- Bot’s bieden we de leerlingen in spelvorm de basisbeginselen van program-meren aan. Daarnaast leren ze samenwerken, computational thinking en probleem oplossend denken, een belangrijk onderdeel van de 21st Century Skills”, zegt Ilco den Ouden van Do-it @ School.

Uitleg van het spel Om met de speelmat Detective Dobbels te kunnen spelen wordt de groep ingedeeld in teams. De teamleden gaan met behulp van de Bee-Bots op zoek naar de voortvluchtige spion die zich op de speelmat beweegt. De teamleden krijgen per beurt de mogelijkheid om de detective instructies te geven om bij de spion te komen. Het doel van het spel is dat de detectives de voortvluchti-ge spion op tijd vangen.

Onderwijs Directeur Chris Klaver van Basisschool 3sprong geeft aan dat de school 3 jaar geleden is gestart om zich te oriënteren op onderzoekend en ontwerpend leren. Dit vooral in het kader van het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardig-heden. Al snel bleek dat dit niet kan zonder onderzoekend en ontwerpend leren en Wetenschap en Techniek. Pamela Faerber: “Met de Bee-bot ontwik-kelen leerlingen vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken, initiatief nemen en evalueren waarbij wij ook de relatie zoeken met reguliere vakken zoals bijvoorbeeld reken- en taalonderwijs.”. Pamela Faerber is als leerkracht en techniekcoördinator betrokken bij het ontwikkelen van het onderzoekend en ontwerpend leren op 3sprong.

 

 

Foto Kees Bakker. Pamela Faerber (links), Ilco den Ouden (midden) en Henk de Vries (rechts).