Opstelling middenruimte

Project 2: Worden wat je wil

6 oktober-19 november 2021

 

Dit project sluit aan op het thema van de Kinderboekenweek en gaat over beroepen die kinderen kunnen kiezen en over dromen over later. Boer, astronaut, ballerina, juf…. Kinderen hebben heel wat om over te dromen en hoe fijn is het dat je daar gedurende dit project over kunt fantaseren.

Onderzoekend en ontwerpend leren                                                                                                           

Leerlingen maken kennis met verschillende beroepen door bijvoorbeeld het lezen van een boek, bijwonen van een gastles of een bezoek aan een werkplek. Bij het onderzoeken stellen de leerlingen zichzelf verschillende vragen en zetten daarbij verschillende onderzoeksvaardigheden in.

 

Intern onderzoek: Wie ben ik? Wat kan ik? De leerlingen reflecteren op hun kwaliteiten. Waarom zijn er beroepen?  Wat wil ik? Wat drijft mij? De leerlingen reflecteren op hun motieven.

 

Extern onderzoek: Leerlingen verkennen de verschillende mogelijkheden en maken kennis met allerlei werkvelden; met werkvelden waarin veel toekomstmogelijkheden zijn zoals techniek en zorg, maar ook beroepen waarvan ze denken dat deze over 20 jaar wellicht niet meer bestaan. Welke beroepen zijn er allemaal? Welk soort werk past bij mij? Waarom moet er gewerkt worden? Wat is er nodig om te worden wat ik wil? Wie kan mij daarbij helpen? De leerlingen kunnen nadenken over hun netwerk en hoe dit netwerk ingezet kan worden.

Zijn er misschien ook beroepen die nog niet bestaan en waarom zouden deze beroepen van belang kunnen zijn voor de wereld? Daarbij kunnen zij een ontwerp maken van voorwerpen die bij deze beroepen behoren.

 

We gaan er een mooi en betekenisvol project van maken, want de toekomst van de wereld zit bij ons in de klas!