klimaat wand kleuterspeelzaal

Vanuit het team

BETEKENISVOL ONDERWIJS

Op de informatieavond van 3 september heb ik verteld over de verandering van ons onderwijs. Vooral dat we het betekenisvol wil maken. Onderwijs moet niet een onderdeel van het leven zijn, maar onderwijs moet het echte leven zelf worden. Dit proberen we al vorm te geven met de projecten, waarin steeds meer vakken worden geïntegreerd in het thema. Was dit in eerste instantie bij wereldoriëntatie en handvaardigheid, tegenwoordig kijken we steeds meer naar de vakken rekenen, taal, spelling en schrijven. Zelfs bij de vakken dans, muziek en drama vragen we de Kubus of zij aan kunnen sluiten.

Bij rekenen, lezen en taal is het heel goed mogelijk om aan te sluiten bij het thema. Wat het lastiger maakt is dat we niet de doelen die we willen bereiken uit het oog verliezen. Een tekst over reizen is wel te vinden, maar is deze tekst op het niveau van de kinderen? Is het mogelijk om met deze tekst aan de doelen te werken die we met kinderen willen bereiken? Hetzelfde geldt voor rekenen. Sommen en opdrachten die met reizen te maken hebben zijn er genoeg, maar je kan niet met groep 4 al over tijdzones gaan werken of met groep 2 de reistijd berekenen. Vandaar dat we zoeken naar manieren om aan te sluiten bij het thema, zonder de doelen uit het oog te verliezen. Dit vraagt tijd.

 

Gelukkig hoeven wij het wiel niet altijd zelf uit te vinden. Er zijn genoeg scholen in Nederland die deze stappen al eerder hebben gezet en al werken zoals wij voor ogen hebben. Onder het Motto: “beter goed afgekeken dan slecht bedacht” hebben wij daarom een aantal scholen benaderd om de kunst af te kijken. Niet kopiëren, maar de dingen eruit halen die bij ons, onze visie en onze kinderen passen. Zo gaan alle collega’s een kijkje nemen bij “Laterna Magica” op IJburg in Amsterdam https://www.laternamagica.nl/. Dit is een school die al heel ver is met vernieuwend onderwijs.

 

Op woensdag 25 september is er een afvaardiging van de school en de oudervertegenwoordiging MR op bezoek geweest bij DOK 12 in Amersfoort  https://dok12.com/. Daar hebben we vooral gekeken naar onderwijs in units. Want de vraag die bij ons leeft is: als wij ander onderwijs willen geven, moeten we dat dan ook anders organiseren? Wat zijn daarvan dan de voor- en nadelen? Hoe doe je dat dan? En wat zijn de kinderziektes waar andere scholen tegen aanlopen?

Ook konden we vragen stellen over het loslaten van methodes en doelgericht aansluiten bij de thema’s. Voor ons een leerzame ochtend.

 

Wat houdt unit onderwijs in? Dat kan op verschillende manieren worden ingevuld. Maar het gaat er vooral om, dat de collega’s meer samen gaan werken dan ze nu al doen. We willen gebruik maken van de kwaliteiten en interesses. Bij DOK12 zagen wij bijvoorbeeld dat een leerkracht taal geeft bij meerdere groepen en een andere leerkracht rekenen bij meerdere groepen. Iets dat wij in de groepen 8 ook al doen. Bij DOK12 doen ze dat ook in meerdere leerjaren, zodat iedere collega goed zicht heeft op de doorgaande lijn en de doelen. Maar ook dat ze goed kunnen aansluiten bij thema’s, omdat ze nog meer in de stof zitten.

 

Wat betreft het bewaken van doelen werkt DOK12 nog wel met methodes, maar volgen die niet naar de letter. Ze hebben verschillende methodes staan en pakken daar de lessen uit die werken naar de gestelde doelen en aansluiten bij thema’s. De methode als bronnenboek. Kortom: wij zijn weer een stukje wijzer geworden, hebben ideeën opgedaan. Op 1 november gaan wij met het hele team naar Rosmalen, naar “De Hoven” https://www.kcdehoven.nl/. Tegen die tijd hebben ook alle collega’s Laterna Magica bezocht en kunnen wij de ideeën en inspiratie naast elkaar leggen om te kijken wat bij ons past, wat haalbaar is en hoe wij dit dan gaan inzetten.

 

Tot zover voor nu.

 

Groet,

Chris Klaver