hele plein allen onherkenbaar

wijziging jaarrooster: verschuiven studiedag

Bij de start van het schooljaar bleek dat er een fout zit in het jaarrooster voor wat betreft de studiedagen voor het team. Zoals u weet zijn er vorig jaar op het eind van het schooljaar studiedagen geschrapt uit het rooster omdat er te veel waren ingepland. Helaas is tijdens deze wijziging een datum over het hoofd gezien.
Op 5 oktober organiseert de stichting, waar 3sprong onder valt, een studiedag voor de hele stichting. Hierbij worden alle scholen de hele dag verwacht en daarmee ook het team van 3sprong. Helaas ben ik vergeten deze in het jaarrooster op te nemen. Daarom heb ik afgelopen week intensief overleg gehad met de MR over hoe dit op te lossen.

 

Omdat het geen optie is om een extra studiedag op te nemen in het rooster zijn wij genoodzaakt om een andere studiedag te laten vervallen. De meest logische optie hiervoor is vrijdag 14 oktober. Dit is een studiedag die wij gebruiken voor het voorbereiden van het 2e thema en wordt door de school en niet door externen georganiseerd. Daarbij valt deze in dezelfde maand zodat er in de maand oktober geen extra studiedag bijkomt.

 

Op 14 oktober hebben de kinderen dan van 08.30 tot 12.30 uur school zoals ze op woensdag 5 oktober zouden hebben. We hebben er voor gekozen om de kinderen ’s middags vrij te geven, omdat we er rekening mee houden dat er mogelijk al ouders zijn die voor die dag vakantieplannen hebben. Mocht het zo zijn dat er ouders zijn die al eerder op de dag of donderdagavond vetrekken dan zullen wij daar natuurlijk rekening mee houden en wordt er verlof verleend aan deze gezinnen.

Door de kinderen ’s middags vrij te geven heeft het team alsnog tijd en ruimte om het 2e thema voor te bereiden.

 

Op 5 oktober is er geen school. Wij begrijpen dat dit een mededeling op korte termijn is voor ouders die opvang nodig hebben. GO kinderopvang is inmiddels al geïnformeerd en kan op 5 oktober BSO aanbieden. Ouders die geen gebruik maken van de BSO maken maar geen opvang op deze termijn kunnen organiseren vragen wij om contact op te nemen met school. Hiervoor zullen wij uiteraard een passende oplossing bieden.

 

Mijn welgemeende excuses voor eventueel ongemak. Wij hopen op uw begrip en het vertrouwen dat we een en ander in goed overleg kunnen oplossen.

 

Met vriendelijke groet,

Chris Klaver