project 'De Ruimte'

Agenda lijst

21 juni 2019
Afsluiting project 3: voor een ander
26 juni 2019
Studiedag
alle leerlingen hele dag vrij
28 juni 2019
2e werkverslag
1 juli 2019
Spreekavond groepen 5 t/m 6
4 juli 2019
Spreekavond groepen 1 t/m 4
8 juli 2019
Schoonmaakdag onderbouw
groepen 1 t/m 4 hele dag vrij
9 juli 2019
3fini
11 juli 2019
3fini
12 juli 2019
's Middags iedereen vrij!
13 juli t/m 25 augustus 2019
Zomervakantie
26 augustus 2019
Eerste schooldag
3 september 2019
Informatieavond
27 september 2019
Studiedag team, alle leerlingen hele dag vrij
9 oktober 2019
Studiedag team, alle leerlingen hele dag vrij
11 oktober 2019
Afsluiting project 1
15 oktober 2019
Spreekavond
21 t/m 25 oktober 2019
Herfstvakantie
5 december 2019
Sinterklaas
5 december 2019
Afsluiting project 2
18 december 2019
Kerstviering
20 december 2019 t/m 3 januari 2020
Kerstvakantie
3 februari 2020
Studiedag team, alle leerlingen hele dag vrij
7 februari 2020
1e werkverslag
10 februari 2020
Spreekavond
14 februari 2020
Afsluiting project 3
17 t/m 21 februari 2020
Voorjaarsvakantie
8 april 2020
Afsluiting project 4
10 april 2020
Goede Vrijdag
13 april 2020
Tweede Paasdag
17 april 2020
Koningsspelen
27 april t/m 8 mei 2020
Meivakantie
21 t/m 22 mei 2020
Hemelvaart
26 t/m 27 mei 2020
Schoolfotograaf