hele plein allen onherkenbaar

Team/Groepen

Augustus 2021

 

Een leersprong is een samenwerking van meerdere stamgroepen. Dit is afhankelijk van leerlingaantallen en niveaus. Binnen die Leersprongen werken de leerkrachten intensief samen.

 

Voor de toekomst willen wij graag ook het gebouw aanpassen. Hiervoor is al een aanvraag ingediend bij de gemeente. 

 

 

Waarom werken in Leersprongen (units)?

Wij hebben ons in de afgelopen twee jaar georiënteerd op unitonderwijs en de voordelen daarvan. Eerst hebben wij zelf gekeken wat de voordelen zouden zijn en daarna zijn we op andere scholen geweest om te kijken hoe zij dit doen en hoe het eruit ziet. Daar zijn wij enthousiast van geworden.

Kinderen en leerkrachten werken meer samen, waardoor zij meer verschillende contacten hebben en met meer verschillende inzichten naar zaken kunnen kijken. De groepen leren op deze manier van en met elkaar. Niet alleen cognitief, maar ook wat betreft gedrag.

 

In de groepen 8 is de laatste 2 jaar gewerkt met specialisten. Dit is alle partijen heel goed bevallen. Kinderen passen zich snel aan en leerkrachten merken dat ze meer tijd hebben voor de inhoud van hun eigen vak(ken). Dit lijkt op het eerste gezicht alleen een voordeel voor de leerkrachten, maar het belangrijkste voordeel is de opbrengsten voor de kinderen. Betere lessen die aansluiten bij de thema’s en belevingswereld van de kinderen. Hierdoor zijn kinderen gemotiveerder.

Tenslotte hebben leerkrachten hierdoor meer tijd voor het welzijn van de kinderen. Wat hier ook aan bijdraagt is dat leerkrachten kinderen samen zien en 2 of 3 paar ogen zien meer dan 1.

 

Tot slot verwachten wij, zeker in de toekomst, dat wij op deze manier minder problemen zullen ervaren bij het oplopen van het lerarentekort. Wanneer de Leersprongen volledig lopen zoals wij voor ogen hebben, dan kan hier ook prima een onderwijsassistent of een leerkrachtondersteuner in werken of vervangen. Deze kunnen kinderen begeleiden bij zelfstandig werken of begeleiden naar gym en dergelijke. Hierdoor verwachten wij dat we in de toekomst de kinderen minder vaak naar huis hoeven te sturen. Dit zal misschien nog niet direct merkbaar zijn, maar in de toekomst wel.

 

De groepsindeling van het huidige schooljaar vindt u onder de subtab 'Groepen 2022-2023'.