hele plein allen onherkenbaar

Schoolgids en schoolplan

schoolgids

In de schoolgids proberen wij u een zo compleet mogelijk beeld te geven van onze school. Wie wij zijn, waar we voor staan en wat we willen bereiken. Wie wij zijn en vooral waar wij voor staan, vindt u terug in ons “plan on a page” op onze site en in de school. Op deze manier proberen wij een indruk te geven van onze school.

 

Op de homepagina van onze website aan de rechterkant vindt u de meest recente - online - schoolgids. In de schoolgids staat ook een stuk over klachten. Hier vindt u een link naar de klachtenregeling van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs.

 

schoolplan en onderwijskundig jaarplan

Elke school is gebonden om eens in de vier jaar een schoolplan te schrijven. In dit schoolplan worden de onderwijskundige doelen voor de komende vier jaar beschreven. Uit dit schoolplan en deze doelen volgen dan per schooljaar de jaarplannen.

Wij onderscheiden daarin het organisatorische jaarplan en het onderwijskundige jaarplan. Via onderstaande link komt u bij het organisatorisch schoolplan.

 

In het onderwijskundig jaarplan staan de verbeterpunten voor het komende schooljaar beschreven volgens de PDSA cyclus (Plan, Do, Study, Act). De verbeterpunten in dit document worden vooraf aan het schooljaar vastgesteld en in de loop van het jaar geactualiseerd naar aanleiding van de ontwikkelingen. Het onderwijskundig jaarplan vindt u hier: Plan on a page/ Jaarplan | CBS 3sprong

Download