hele plein allen onherkenbaar

Verzuim en aanvragen extra verlof

Het kan voorkomen dat door bijzondere gebeurtenissen u graag wilt dat uw zoon of dochter één of meerdere dagen vrij krijgt. U kunt daarvoor het onderstaande 'aanvraagformulier extra verlof en gewichtige omstandigheden' downloaden en invullen.
U kunt het formulier printen, invullen en ondertekenen en inleveren bij de administratie. U kunt het formulier ook via e-mail naar de administratie sturen (administratie.3sprong@scpo-lelystad.nl) Uw aanvraag wordt ter beoordeling doorgestuurd naar de leerkracht en de directie.

U hoort zo spoedig mogelijk per e-mail of u toestemming krijgt.

 

De onderwijsinspectie verbindt strenge regels aan het verlenen van extra verlof. Hieronder vindt u hier meer informatie over. Wij raden u aan deze informatie goed door te lezen.

 

Tegen een beslissing op uw aanvraag voor extra verlof kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken op grond van de algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de directeur, Chris Klaver.

 

Het nieuwe verzuimprotocol vindt u hieronder als download.