hele plein allen onherkenbaar

Aanmelden

Protocol aanmelding en toelating

“Hoera! Uw kind(eren) wordt(worden) 4 jaar! Dan bent u vast op zoek naar een passende school voor uw kind. Of gaat u wellicht verhuizen en bent u daarom op zoek naar een nieuwe school voor uw kind?

Via onze website kunt u de schoolgids downloaden, te vinden onder de tab ‘informatie'. De schoolgids kunt u ook online bekijken via de link op onze homepagina, aan de rechterkant. Wilt u eens kijken op onze school en de sfeer proeven? Dan maken wij graag een afspraak met u om u de school te laten zien en om u het één en ander over onze school te vertellen. 

Wij hopen dat u zo een bewuste keuze kunt maken voor een basisschool voor uw kind. U kunt contact opnemen met ons via mail of telefoon.

 

We krijgen vaak de vraag of er een wachtlijst is. Wij hebben momenteel in principe geen wachtlijst voor kinderen die 4 jaar worden. 

 

Onze contactgegevens vindt u onder de tab ‘contact’ op onze website.

Hieronder vindt u onze aanmeldings- en toelatingsprocedure.

 

Aanmeldingsprocedure van 4-jarigen

Wanneer u overweegt uw kind bij ons op school aan te melden, dan kunt u contact met ons opnemen voor een kennismakingsgesprek. Wij vertellen u dan alles over onze school en laten u de school zien. Wij horen van u graag alles over uw kind en zijn/ haar ontwikkeling. Besluit u na dit gesprek dat u uw kind bij ons wilt aanmelden, dan is de procedure als volgt:

 

  • U kunt uw kind na het kennismakingsgesprek schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar middels ons aanmeldformulier;
  • U neemt contact op met de administratie en vraagt om ons aanmeldformulier;
  • De administratie stuurt u het formulier toe;
  • Wij vragen u de voorschoolse voorziening/peuterspeelzaal/gastouder toestemming te geven informatie over de ontwikkeling van uw kind met ons te delen;
  • Wij nemen contact op met de voorschoolse voorziening/ peuterspeelzaal/gastouder. Dit doen wij, omdat wij het belangrijk vinden dat wij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden. U kunt ons ondersteuningsprofiel vinden op onze website onder informatie/zorg.
  • U krijgt van ons een terugkoppeling over het contact met de voorschoolse voorziening/peuterspeelzaal/gastouder;
  • Binnen uiterlijk 10 weken laten wij u weten of wij uw kind kunnen inschrijven bij ons op school. Voor de inschrijving gebruiken wij de gegevens op het reeds door u ingeleverde aanmeldformulier;
  • Ongeveer 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u nog verzocht een vragenformulier in te vullen over de ontwikkeling van uw kind. Dit formulier wordt u door de administratie toegezonden;
  • Nadat wij dit formulier van u retour hebben gekregen, wordt uw kind ingedeeld in een groep. De leerkracht nodigt uw kind uit voor een eerste wenmoment. Daarna kan uw kind nog maximaal 3 keer bij ons komen wennen, voordat het daadwerkelijk op school start.

 

NB

In de maanden juni t/m september is er geen mogelijkheid te wennen. Alle kinderen die in deze periode 4 jaar worden starten gezamenlijk op de eerste schooldag na de zomervakantie. Wel is er aan het eind van elk schooljaar een zogenoemde ‘wisselmiddag’. Alle kinderen, zowel de kinderen die al op school zitten als de kinderen die in de maanden juni t/m september 4 jaar worden, kunnen dan alvast een kijkje komen nemen in hun nieuwe klas en kennismaken met de nieuwe leerkracht en hun klasgenootjes. De nieuwe kleuters ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 

Aanmelden broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten

Het aanmelden van broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten gaat hetzelfde als het aanmelden van een kind dat nog geen broertje of zusje op onze school heeft. Het enige verschil is dat er in principe niet eerst een kennismakingsgesprek plaats vindt. U kunt het broertje/zusje schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar middels ons aanmeldformulier. Voor de verdere procedure verwijzen wij naar de tekst onder ‘aanmeldingsprocedure van 4-jarigen’.

 

Aanmelden van kinderen die van een andere basisschool komen

Voor kinderen die van een andere basisschool (zij-instromers) komen, kijken wij of plaatsing mogelijk is. Dit hangt af van de groepsgrootte en zorgzwaarte in de groep waarin het kind geplaatst moet worden. Hiervoor hanteren wij normen die wij graag in een gesprek toelichten. In de periode van de meivakantie tot aan de zomervakantie plaatsen wij in principe geen zij-instromers. Bij verhuisgevallen van buiten Lelystad of bij dringende redenen is dit - in overleg - eventueel wel mogelijk.

 

Tijdig aanmelden!

Meldt u uw kind tijdig bij ons aan! Het liefst minimaal 3 maanden van te voren. Dan hebben wij voldoende tijd om alles te regelen rondom de start van uw kind bij ons op school. Denkt u dan aan het opnemen van contact met de voorschoolse voorziening, het indelen van uw kind in een groep, het toesturen aan u van ons kleuterformulier en het regelen van de wendagen voordat uw kind 4 jaar wordt.  

Meldt u uw kind korter dan 3 maanden van te voren aan, dan kan het zijn dat wij uw kind ook pas later kunnen plaatsen.

 

 

Voor onze gegevens zie contact.