hele plein allen onherkenbaar

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster.

Dit continurooster geldt voor alle groepen en ziet er als volgt uit:

 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08:30 - 14:15 uur

 

woensdag:

08:30 - 12:30 uur