woorden

Vakantierooster

De directie mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien dagen of twee schoolweken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar nadat hij/zij de directie van de school heeft gehoord. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u onder de tab 'verzuim en verzuimformulieren'.
Schoolvakanties en vrije dagen 2021-2022

 

Dag Datum

Zomervakantie 2021

Za 10 juli 2021 t/m zo 22 augustus 2021

1e schooldag: maandag 23 augustus 2021

Herfstvakantie

Za 16 oktober t/m zo 24 oktober 2021

Kerstvakantie

Za 25 december 2021 t/m zo 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

Za 19 februari t/m zo 27 februari 2022

Goede Vrijdag

Vrij 15 april 2022

2e Paasdag

Ma 18 april 2022

Koningsdag

Zit in meivakantie

Meivakantie

Za 23 april t/m zo 8 mei 2022

Hemelvaart

Do 26 mei t/m vrij 27 mei 2022

2e Pinksterdag

Ma 6 juni 2022

Zomervakantie 2022

Zaterdag 16 juli 2022 juli t/m zo 28 augustus 2022
1e schooldag: maandag 29 augustus 2022

 

Overige vrije dagen:

*Vrijdag         24 december 2021

*Vrijdag         3 juni 2022

*Dinsdag        7 juni 2022


Studiedagen/ alle leerlingen hele dag vrij
*Maandag        6 september 2021

*Maandag        4 oktober 2021

*Maandag       25 oktober 2021

*Maandag       10 januari 2022

*Vrijdag         11 februari 2022

*Vrijdag         4 maart 2022

*Donderdag   30 juni 2022

 

Schoonmaakdag/ groep 1 t/m 4 hele dag vrij
*Maandag         11 juli 2022

Onder voorbehoud van wijzigingen.