project 'De Ruimte'

Vakantierooster

De directie mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien dagen of twee schoolweken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar nadat hij/zij de directie van de school heeft gehoord. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u onder de tab 'verzuim en verzuimformulieren'.
Schoolvakanties en vrije dagen 2018-2019

 

Vakanties 2018-2019

Datum

 Zomervakantie

 Za 21 juli 2018 t/m zo 2 september 2018

 1e schooldag: maandag 3 september  2018

Herfstvakantie

Za 20 oktober t/m zo 28 oktober 2018

Kerstvakantie

Za 22 december 2018 t/m zo 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

Za 16 februari t/m zo 24 februari 2019

Goede Vrijdag

Vrij 19 april 2019

 2e Paasdag

Ma 22 april 2019

Meivakantie

Za 27 april t/m zo 5 mei 2019

Hemelvaartvakantie

Za 25 mei t/m zo 2 juni 2019

 2e Pinksterdag

Ma 10 juni 2019

Zomervakantie

Za 13 juli t/m zo 25 augustus 2019
1e schooldag: maandag 26 augustus 2019

 

Vrije middagen:

Iedereen vanaf 12:00 uur vrij

Donderdag     20 december 2018 ('s avonds kerstviering in de kerk!)

Vrijdag           21 december 2018

Vrijdag           12 juli 2019

 

Vrije dagen:

Studiedagen/ alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag           14 september 2018

Donderdag        1 november 2018

Maandag         11 februari 2019

Dinsdag          11 juni 2019

Woensdag       26 juni 2019


Schoonmaakdag/ groep 1 t/m 4 hele dag vrij

Maandag           8 juli 2019


Onder voorbehoud van wijzigingen.