Schoolthema's 2023-2024

Elk jaar hebben wij 5 schoolthema's. De eerste en de laatste van het schooljaar zijn altijd hetzelfde. Het eerste thema betreft altijd de 'gouden weken'. Deze weken staan in het teken van groepsvorming, elkaar leren kennen, een groepsmissie formuleren en dergelijke. Ook de schoolkampen zijn hier een belangrijk onderdeel van.

 

Het laatste thema is altijd een inzamelingsactie voor een, door de kinderen zelf gekozen, goed doel. Met dit thema geven wij invulling aan burgerschapsvorming. Leerlingen leren dan iets voor een ander te doen door bijvorobeeld een schoolmarkt te organiseren. Bij de tussenliggende thema's proberen wij aan te sluiten bij de actualiteit, interesses en het curriculum. Daarbij worden accenten gelegd op de vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, wereldorientatie). Taal, lezen en rekenen worden altijd geintegreerd in de thema's. Kinderen kiezen wat zij willen onderzoeken binnen het kader van het betreffende thema. 

 

Hieronder vindt u een mooi schema van de thema's van dit schooljaar.