Winter

Privacy

Hieronder vindt u een document over privacy. Het betreft korte informatie over het verwerken van (leerling)gegevens door onze school. Meer informatie is te vinden in het privacyprotocol. Dit protocol is nog van voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal binnenkort worden geëvalueerd en worden aangepast aan de nieuwe AVG.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben hierover, dan kunt u altijd terecht bij de directeur van onze school (Chris Klaver), of bij de administratie (Nicole Blom).