Winter

Staking woensdag 14 maart 2018

Op woensdag 14 maart aanstaande zullen vele scholen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland gaan staken. Ook 3sprong zal op deze dag gesloten zijn in verband met de staking.

 

Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met GO! Kinderopvang.

 

 

De leraren op onze school zijn van plan om op 14 maart voor een groot deel te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen).
 

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om goede oplossing te realiseren.

 

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op de problemen. De partijen hebben daarom afgesproken om estafetteacties te organiseren. Die acties zijn begonnen op 14 februari in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Op woensdag 14 maart zijn Flevoland, Noord-Holland en Utrecht aan de beurt. Wij betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

 

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. Vergeleken met andere beroepsgroepen is dit erg hoog. De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt of uitgevallen. Daarnaast zijn er te weinig nieuwe leraren bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Veel groepen hebben dit in de afgelopen maanden helaas al ervaren. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.

 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is.

 

Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!