klimaat wand kleuterspeelzaal

Nieuwsbrief 01-04-2021

Nieuwsbrief 1 april 2021

 

In deze nieuwsbrief:

  • Vrije dagen: vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (Tweede Paasdag)
  • Voorwoord door Jan van der Wel
  • Thema 4: Het klimaat (en alles wat daarbij hoort)
  • Koningsspelen
Voorwoord door Jan van der Wel

Met de paasdagen in het vooruitzicht sluiten we donderdag opnieuw een periode op school af.

Ik kijk terug op een periode waarin we op school ook te maken hebben gehad met de impact van de corona: besmettingen, klassen in quarantaine, lesuitval etc.

Het is, mede dankzij uw medewerking en begrip, gelukt om ondanks alles het onderwijsproces zo goed mogelijk door te laten gaan.

 

Pasen is een feest van hoop, een nieuw begin!  We hopen dan ook dat er gaandeweg het schooljaar steeds meer mogelijk is. 

Binnen de huidige maatregelen zullen we na de Pasen in ieder geval de volgende zaken oppakken:

 

-opening schoolbibliotheek

-Koningsspelen

-deelname schoolvoetbal, helaas op kleine schaal en zonder publiek

 

De huidige samenstelling van de verschillende groepen blijft behouden tot de zomervakantie.

 

Namens het team wens ik u heel fijne paasdagen, vol met geluk, liefde en hoop!

 

Jan van der Wel,

Directeur a.i. 3Sprong

 

Thema 4: Het klimaat (en alles wat daarbij hoort)

Op 15 maart is het project "het klimaat" gestart. In de klassen wordt er aandacht besteed aan het klimaat in de breedste zin van het woord. Wat is het klimaat, hoe komt klimaatverandering tot stand, wat voor invloed heeft dat op de natuur, wat merken wij ervan en welke rol hebben wij te vervullen? 

Het klimaat is aan verandering onderhevig en dat ontgaat ons niet. Wij hebben allemaal een steentje bij te dragen. Wat kan jij doen voor het klimaat?

 

De kinderen kunnen en gaan aan de slag met een vraag of een probleem. Wanneer zij meer willen weten over een bepaald onderwerp binnen het thema gaan ze op onderzoek uit.

 

Wanneer ze een probleem ontdekken, gaan zij oplossingen bedenken en ontwerpen.

 

Op onze website (via de tab ‘nieuws’ en dan ‘Thema 4: Het klimaat (en alles wat daarbij hoort’) kunt u meer lezen én zien over hoe de verschillende groepen hiermee tot nu toe hebben gewerkt. De pagina zal steeds worden bijgewerkt met nieuwe foto’s.

Het project wordt afgesloten op vrijdag 30 april.

           

Koningsspelen 2021

 

 

Vrijdag 23 april doen we mee met de koningsspelen. De leerlingen worden verwacht in lekker zittende kleding, waarin je makkelijk kunt bewegen. Het is leuk als iedereen zich in het rood, wit, blauw en oranje versiert.

De opening is om 8.30 uur in de eigen klas. Hopelijk kunnen we dat volgend schooljaar weer gezamenlijk met de hele school doen. We houden de spelen/spelletjes buiten, in de klas en in de gymzaal.

Wij hebben er al zin in!

 

Groetjes van de commissie koningsspelen,

Petra, Remke en Corine.